Personuppgiftspolicy för C1 Pro AB

GDPR-förordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

För dig som kund idag innebär det inga direkta förändringar men du kan läsa mer här nedan.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig:

C1 Pro AB
Org. Nr. 556966-9566
Linda Vigvinter
Häggvägen 1
185 39 Vaxholm
info@c1pro.se

Mottagare av dina personuppgifter:

Följande uppgifter används för journalföring och anamnes samt fakturering:
Namn, mobil, mailadress, telefonnummer, personnummer, adressuppgifter, foto, film, längd, vikt, ev. sjukdomar, mediciner.

Kategori: Klienter och leverantörer.

Tidsgräns: Livstid eller borttages på begäran.

Inga uppgifter förs vidare till annat land eller annan organisation. Men kan på begäran av kunden själv föras vidare.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker minst årligen.

Säkerhetsrutiner:

Allt data lagras digitalt, inget finns på papper. Datat lagras antingen hos säker leverantör så som Bokadirekt och Visma samt i säkra molntjänster. Alla datorer, paddor och telefoner är skyddade med lösenord, kryptering, antivirus, uppdaterade operativsystem och i dagsläget har endast en person tillgång till dessa lösenord.

”Force Majeure” – skador som inte kan förutsägas:

C1 Pro AB är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om C1 Pro AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. C1 Pro AB är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om C1 Pro AB varit normalt aktsam

Jag samtycker att mina personuppgifter lagras enligt C1 Pro ABs personuppgiftpolicy som står beskriven på hemsidan www.c1pro.se

%d bloggare gillar detta: